Humorne s bocianom

Ideš potvoraV tejto časti projektu sa snažíme osloviť jednotlivých účastníkov projektu s cieľom zhromaždiť na jednom mieste a archivovať karikatúry, kreslené vtipy, žarty, humorne ladené glosy. Výstupom bude samostatná rubrika na webovej stránke, kde sa budete môcť uvoľniť úsmevom.

--------------------------------------------------------------------------------