Historické dokumenty o bocianovi

O existencii hniezda bociana bieleho v jednotlivých obciach máme archivované v databáze Atlasu hniezd bociana bieleho na Slovensku fotografie získané cieleným dokumentovaním hniezd bocianov od roku 2004.  
Predpokladáme, že miestni občania, majitelia hniezd, fotografi, fotoamatéri, miestni umelci-maliari, kronikári či dokumentaristi obecných udalostí zachytili aj v minulosti informáciu a obraz o hniezde bociana v obci buď zámerne, alebo necielene. Takto sa dostali v rámci obrazu pamätihodností miest hniezda na pohľadnice, rodinné a iné fotografie.
Aby sme si vytvorili obraz o hniezdení bociana bieleho v obciach Slovenska v minulosti navrhujeme zamerať sa pri získavaní dokladov o hniezdení z minulosti na rodinné albumy, kroniky, pohľadnice miest. Vyzývame aby ste z nich skenovaním urobili kópie, ktoré budú zhromažďované aj s popisom doby na tejto internetovej stránke a podľa možností mohli by byť aj na internetovej stránke Vašej obce v rubrike Bocian biely v našej obci.  
Galériu historických dokumentov môžu dopĺňať aj kópie erbov, fotografie obrazov, umeleckých diel a iného materiálu s motívom bociana.


Hniezdo bociana bieleho v Sabinove v roku 1974

Hniezdo v Sabinove z roku 1974, autor: p.Voskár

Najstaršie údaje o založení hniezd bocianov na Slovensku na stiahnutie.

--------------------------------------------------------------------------------