Putovná výstava „Aha deti čo to letí“

 

Putovná výstava s týmto vyzývavým názvom je spracovaná ako sprievodná súčasť osvetovo – výchovného pôsobenia pre zvýšenie ekologického vedomia a vnímania okolitej krajiny.

Výstavu pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so Základnou organizáciou Bocian Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny na Slovensku a so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou / BirdLife. Realizáciu podporila Lichtenštajnská Nadácia CICONIA. Autorom výstavy je RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

Výstavu tvorí 16 banerov (rozmery 80x120 cm) s obrazovou a textovou dokumentáciou vystihujúcou opis vtáka, jeho spôsob života, problematiku ochrany a riešenie problémového hniezdenia v dvoch jazykových mutáciách (slovenčina a angličtina). Výpovednú hodnotu spestrujú umelecké práce detí, ktoré sa zapojili do celoslovenského eko-výchovného programu Bocian. Súčasťou výstavy podľa inštalačných možností sú preparáty, literatúra, rôzne predmety úžitkovej hodnoty s motívom bociana a doklady zo života bociana.

Na spropagovanie výstavy slúžia voľne pri výstave distribuované skladačky, pohľadnice, kalendáriky a rozvrhy hodín s vyobrazením bociana. Pre vedúcich školských skupín aj brožúra o bocianovi.

Podľa priestorového rozloženia vo Vašich výstavných priestoroch môžeme výstavu doplniť o modely žiakov a iný trojrozmerný materiál.

Súčasťou výstavy je film o bocianovi a prezentácia v Power Pointe. V dohodnutom termíne konania výstavy môžeme pre záujemcov, školské skupiny zorganizovať podujatie, v rámci ktorého by sme viedli s účastníkmi besedu k problematike. Detaily dohodneme podľa záujmu.

Za prepožičanie výstavy si nárokujeme uhradiť cestovné náklady z Košíc do miesta konania výstavy.

Príspevok k 10. výročiu putovnej výstavy "Aha deti, čo to letí?" v slovenskom a nemeckom jazyku.

Miroslav Fulín

 Výstava na Ministerstve životného prostredia

 Výstava v Hanušovciach na Topěovou

 

 Výstava Spišská Nová Ves

 

Adresa:

 

 

 

 

RNDr. Miroslav Fulín PhD., Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3, 04136 Košice, kontakt 055/6221193 alebo mobil 0907 / 6221193, mail: miro.fulin@gmail.com

 

--------------------------------------------------------------------------------