Ochranu podporili

 

 Lichtenštajnská nadácia CICONIA

 Od roku 2003 každoročne prostredníctvom pôvodne Pracovnej skupiny Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a neskôr od roku 2006 prostredníctvom Základnej organizácie Bocian so sídlom v Moldave nad Bodvou prispieva na zabezpečenie osvetovo-výchovných aktivít, tlač propagačných materiálov, prezentáciu putovnej výstavy a výstav z detskej tvorby. Udelenie podpory pre SZOPK Nadácia CICONIA podmienila úzkou spoluprácou s organizáciou BirdLife na Slovensku. Z prostriedkov nadácie sú každoročne pokryté základné úkony, ktoré zabezpečujú možnosť zachovania kontinuálneho zberu údajov o hniezdnom rozšírení bociana bieleho na Slovensku, ich spracovanie, archiváciu dokumentov, lektorskú činnosť a prezentáciu výsledkov navonok. Posledný príspevok na realizáciu tradičných aktivít Nadáciou CICONIA nám bol poukázaný v roku 2009 vo výške 2 000 eur.   

Ciconia Lichtenstajn Pracovná skupina Bocian SOS/BirdLife Slovensko

 

--------------------------------------------------------------------------------