Detská tvorba

 

Výsledky tvorivej súťaže v rámci kampane Vták roka 2014 - bocian biely

V roku 2014 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko vyhlásila bociana bieleho za vtáka roka. Pre verejnosť, osobitne pre školskú mládež,  spoločnosť v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, so ZO SZOPK Bocian a s podporou Lichtenštajnskej nadácie CICONIA vyhlásila súťažné aktivity zamerané na literárnu, výtvarnú, modelársku tvorivosť, pozorovanie hniezd, fotografiu a prezentácie k bocianovi bielemu. Začiatkom novembra bola v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach za účasti zástupcov jednotlivých škôl a aktivistov sprístupnená výstava detskej tvorby a vyhlásené výsledky
súťaže.

Do súťaže sme od 2792 autorov získali 2753 rôznych prác. 60 autorov zaslalo svoje práce v dvoch rôznych prevedeniach, štyria zúčastnení zaslali po tri práce a  110 detí vystupovalo v spoluautorstve. Celkovo sa do aktivít zapojilo 211 materských, základných škôl, gymnázií a školských zariadení z celého Slovenska a 6 škôl z prihraničnej oblasti v Maďarsku.

Najvyšší počet prác tvorí maľba, kresba doplnená o poéziu či všeobecne výtvarná tvorba. Spolu sme dostali 2175 takýchto prác. Kombinovaných výtvarných prác zhotovených rôznou technikou (lepením, kašírovaním) došlo do súťaže 385 a literárno-výtvarných prác 34. Päť prác sú kreslené postre doplnené textom. Ďalšiu početnú skupinu tvoria literárne práce (básničky, próza, poviedky a príhody) o počte 72. Modelov sme do súťaže dostali 35 a sú zhotovené z kartónu, plastu, drôtu, sadry, papiera, polystyrénu, plátna, dreva a igelitu. Pracovné zošity, leporelá, pohľadnice došli v počte 17 prác. Dostali sme aj 9 prezentácií v PowerPointe a 9 autorov zaslalo svoje fotografie hniezd a bociana bieleho. Piati autori individuálne a jeden kolektív sa zapojili do pozorovaní hniezd. Od šiestich autorov sme
do súťaže dostali keramické reliéfy s bocianom. Od kolektívu  jednej školy sme dostali školský časopis Bocian.

Zaslané práce svojim prevedením, úrovňou spracovania a zaujatím s akým ich jednotliví autori spracovali nás, úprimne povedané, zaskočil. Počet prác nás natoľko potešil, že sme ich prihlásili na Slovenský rekord v počte vytvorených prác s tematikou bociana bieleho v rámci jedného podujatia. Zoznam víťazných prác je zverejnený na webovej stránke www.vtaky.sk. Oceniť väčšou či menšou cenou sme sa ale rozhodli každého účastníka. Ocenenia a pozornosti od organizátorov súťaže zasielame autorom prác na adresu školy v hromadnej zásielke. Ospravedlňujeme sa, ak meno autorov sme nesprávne prečítali, písmo
akým boli jednotlivé práce podpísané bolo často nečitateľné.

Ďakujeme všetkým za pomoc pri jej realizácii súťaže a autorom za príspevky do súťaže. Jednotlivé práce sú vystavené v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach do konca januára 2015.

 

V galérii si môžete obhliadnuť práce žiakov.
 

Galéria prác žiakov