Detail hniezda

ID číslo: 3910
Lokalita: Bušovce
Okres: Kežmarok
Miestna časť:

Typ: na podložke na samostatnom stĺpe

Od roku: 2016

Informácie:
Rok Deň príletu Počet mláďat Pozorovateľ
2021 Neznámy Neznámy Neznámy
2020 18. marec 0 Braňo Jakubec, V. Kĺč, T. Úporský
2019 Neznámy 3 Andrej Novák
2018 26. marec 3 Stano Greš, Vlado Kĺč, Vladka Kĺčová Kunštárova, Michal Revický
2017 25. marec 0 Michal Revický
2016 Neznámy 2 Andrej Novák

Poznámky: Hniezdo od roku 2016 na samostatnom stĺpe s podložkou vedľa hlavnej cesty pri Night Clube.


Súradnice hniezda: 49.21807 20.487009

Zmeniť polohu na mape

Forum

autor:
Miro Fulín

značkovanie 23.07.2016 06:10

Samica má na ľavej nohe krúžok PLG P2490 hlásil a fotodokumentáciu poslal Ing. Vl. Kĺč.

autor:
Vladimír Kĺč

značkovanie 10.05.2017 06:45

6.4.2017 samica s krúžkom PLG P2490

autor:
Vladimír Kĺč

značkovanie 25.06.2017 11:11

samica s krúžkom bola označená v poľskom Landeku, región Sliezsky, v roku 2012; krúžkoval Wieslaw Chromik

autor:
Vlado Kĺč, Vladimíra Kĺčová Kunštárová

značkovanie 30.03.2018 10:05

Dňa 28.03.2018 na hniezde pozorovaný 1 ex., krúžok nemá.

autor:
Vlado Kĺč, Vladka Kunštárová

značkovanie 24.04.2018 09:43

Dňa 24.04.2018 sme na hniezde pozorovali pár. Z toho 1ex. bol označený krúžkom PLG P2490, teda sa jedná o samicu, ktorú tu evidujeme od roku 2016. Pritom v tomto roku sme ju pozorovali ako sa pári na hniezde v Spišskej Belej.

autor:
V. Kĺč

Značkovanie 05.01.2020 09:43

Dňa 20.06.2019 pár bez krúžkov.

autor:
V. Kĺč

Počet mláďat 05.01.2020 09:44

Dňa 23.06.2019 sme krúžkovali 3 mláďatá + v hniezde sme našli 1 uhynuté.

autor:
V. Kĺč

Značkovanie 19.03.2020 09:16

Dňa 19.03.2020 1 ex. na hniezde. Bez kruzku

autor:
V. Kĺč

Značkovanie 08.04.2020 06:11

Dňa 07.04.2020 ma hniezde pár bez krúžkov.

Pridať komentár

Je obrázok nečitateľný?
--------------------------------------------------------------------------------