Adoptovať hniezdo

Ochranu bociana bieleho a patronát nad bocianím hniezdom vo svojom okolí môžete prevziať aj symbolickou adopciou bocianieho hniezda. Finančným príspevkom v hodnote 10 € prispejete k ochrane bocianov bielych na Slovensku a najmä k podpore potrebnej úprave hniezd umiestnených na stĺpoch elektrického vedenia.

Svoj príspevok môžete zaslať na číslo účtu:  SK39 0900 0000 0051 5203 1693

Do správy pre adresáta uveďte: "adopcia hniezda ID" - namiesto "ID" uveďte identifikačné číslo bocianieho hniezda.

Ďakujeme za podporu!

--------------------------------------------------------------------------------