Vitajte medzi nami!

Pravidelné sčítanie a monitorovanie bocianov bielych sa realizuje na Slovensku od roku 1977. Atlas hniezd bociana bieleho vznikol v roku 2000, odkedy sústredíme a zhromažďujeme, už aj prostredníctvom internetu, vďaka spravodajcom z regiónov Slovenska údaje o príletoch a hniezdení bocianov bielych na Slovensku. Na stránkach tohto internetového atlasu nájdete takmer všetky hniezda bocianov bielych v našej krajine. 

Naším cieľom je zapájať verejnosť do monitoringu bocianov. Ku hniezdam môžete pridať svoje vlastné pozorovania. O prílete, o počte mláďat, s aktuálnou poznámkou prípadne s fotografiou.

V atlase môžete sledovať krivku príletov bocianov a okrem zaujímavých údajov o najznámejšom operencovi nájdete v sekcii Ekovýchovný program Bocian aj výtvarné práce žiakov.

Vedeli ste, že:
Koľko bocianov žije na svete?
Kde všade hniezdia? Sú v bezpečí?
Prečo bociany ubúdajú z našej krajiny? Odpovede nájdete tu.

 


Bociany biele vybavené vysielačkami. Správy a mapy ich pohybu nájdete na našej stránke www.vtaky.sk.

 

 Na tomto mieste si môžete stiahnuť brožúrku o bocianovi bielom na Slovensku a plagát Vták roka 2014.

--------------------------------------------------------------------------------