Online sledovanie bocianích hniezd

 On-line kamera vo Vysokej pri Morave
 
 On-line kamera v Brzotíne

 On-line kamera v Zemplínskom Hradišti

 

Pri realizácia on-line prenosov spolupracujú a pomáhajú: 

 

 

 
internetové pripojenie v Brzotíne  internetové pripojenie vo Vysokej pri Morave streamovanie a prenos obrazu z kamier obec Zemplínske Hradište - internetové pripojenie

 
SZOPK Bocian Nadácia Ciconia  obec Vysoká pri Morave Hasičský zbor Vysoká pri Morave NP Slovenský kras  Východoslovenské múzeum v Košiciach

   

 
 
Kamery na on-line prenos zakúpené v rámci projektu Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc HUSK/1101/2.2.1/0336. Projekt je podporený Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja - programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------