Zobraziť iba obce začínajúce písmenom:
AÁBCČDĎEFGHIJKLĽMNŇOPQRSŠTŤUÚVXYZŽ

Zoznam hniezd v okrese Poltár

Pridať hniezdo
Foto Obec Umiestnenie Počet mláďat Stav
Foto Mládzovo na stĺpe elektrického vedenia neznámy Zaniknuté
Foto Mládzovo na podložke na stĺpe el. vedenia 2 Obsadené
Foto Ozdín na stĺpe elektrického vedenia neznámy Zaniknuté
Foto Ozdín na stĺpe elektrického vedenia 2 Obsadené
Foto Poltár na komíne PD neznámy Zaniknuté
Foto Poltár na stĺpe elektrického vedenia neznámy Zaniknuté
Foto Poltár na podložke na stĺpe el. vedenia neznámy Potenciálne
Foto Poltár na podložke na samostatnom stĺpe 4 Obsadené
Foto Poltár na podložke na stĺpe el. vedenia 3 Obsadené
Foto Poltár na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Zaniknuté
Foto Poltár na podložke na stĺpe el. vedenia neznámy Potenciálne
Foto Poltár na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Foto Poltár na podložke na stĺpe el. vedenia neznámy Neznámy
Foto Rovňany na podložke na samostatnom stĺpe 4 Obsadené
Foto Uhorské na nefunkčnom stĺpe el. vedenia VN prípojky neznámy Obsadené
Nenašli ste lokalitu? Pridajte záznam do atlasu
--------------------------------------------------------------------------------