Zobraziť iba obce začínajúce písmenom:
AÁBCČDĎEFGHIJKLĽMNŇOPQRSŠTŤUÚVXYZŽ

Zoznam hniezd v okrese Poltár

Pridať hniezdo
Foto Obec Umiestnenie Počet mláďat Stav
Foto Kalinovo na komíne ZŠ neznámy Zaniknuté
Foto Kalinovo na stĺpe elektrického vedenia d. č. 42 neznámy Zaniknuté
Foto Kalinovo na vysokom komíne v PD neznámy Zaniknuté
Foto Kalinovo na strome neznámy Zaniknuté
Foto Kalinovo na podložke na komíne obch.dom neznámy Potenciálne
Foto Kalinovo na nefunkčnom stĺpe el. vedenia neznámy Potenciálne
Foto Kalinovo na stĺpe elektrického vedenia 2 Obsadené
Foto Kalinovo na stĺpe elektrického vedenia 5 Obsadené
Foto Kalinovo na stĺpe elektrického vedenia neznámy Obsadené
Foto Kokava nad Rimavicou na komíne starého kaštieľa neznámy Obsadené
Foto Málinec na podložke na komíne ZŠ neznámy Neznámy
Foto Málinec na podložke na samostatnom stĺpe pred obcou neznámy Potenciálne
Foto Málinec na podložke na vysokom komíne vysok.budovy neznámy Zaniknuté
Foto Málinec na streche spoloč.dom neznámy Zaniknuté
Foto Mládzovo na stĺpe elektrického vedenia PD neznámy Zaniknuté
Nenašli ste lokalitu? Pridajte záznam do atlasu
--------------------------------------------------------------------------------