Zobraziť iba obce začínajúce písmenom:
AÁBCČDĎEFGHIJKLĽMNŇOPQRSŠTŤUÚVXYZŽ

Zoznam hniezd v okrese Dunajská Streda

Pridať hniezdo
Foto Obec Umiestnenie Počet mláďat Stav
Foto Medveďov na podložke na samostatnom stĺpe 0 Obsadené
Foto Ňárad na podložke na samostatnom stĺpe d.č.154 neznámy Potenciálne
Foto Ňárad na podložke na stĺpe el. vedenia s el. rozvodmi 3 Obsadené
Foto Ňárad na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Foto Ňárad na podložke na stĺpe el. vedenia neznámy Potenciálne
Foto Ňárad na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Foto Ňárad na podložke na stĺpe el. vedenia neznámy Potenciálne
Foto Ohrady na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Foto Ohrady na stĺpe elektrického vedenia 1 Obsadené
Foto Okoč na stĺpe elektrického vedenia Neobsadené Obsadené
Foto Orechová Potôň na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Foto Padáň na podložke na samostatnom stĺpe 4 Obsadené
Foto Pataš na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Foto Pataš na stĺpe elektrického vedenia neznámy Zaniknuté
Foto Sap na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Nenašli ste lokalitu? Pridajte záznam do atlasu
--------------------------------------------------------------------------------