Detail hniezda

ID číslo: 4262
Lokalita: Ipeľské Predmostie
Okres: Veľký Krtíš
Miestna časť: PR Cudeninsk močiar

Typ: na strome

Od roku: 2018

Informácie:
Rok Deň príletu Počet mláďat Pozorovateľ
2019 Neznámy 0 Marián Mojžiš, Dušan Kerestúr
2018 Neznámy 3 Marián Mojžiš, Dušan Kerestúr

Poznámky: Hniezdo na zlomenom topoli v brehovom poraste Ipľa na okraji PR Cudeninský močiar.


Súradnice hniezda ani danej lokality nie sú k dispozícii!

Zmeniť polohu na mape

Forum

Pridať komentár

Je obrázok nečitateľný?
--------------------------------------------------------------------------------