Koľko bocianov žije na svete?

Koľko bocianov žije na svete?

Na planéte Zem žije viac ako 160 tisíc párov bocianov bielych. Slovensko poskytuje domov necelému percentu z tohto počtu. Význam našej populácie však spočíva v tom, že sa nachádza v centre ťahových ciest. Z tohoto centra sú prirodzeným spôsobom neustále dopĺňané hniezdne páry v ostatných krajinách. Mapka znázorňuje počty párov bocianov bielych zistené v európskych krajinách pri medzinárodnom sčítaní v roku 1994.
 

Koľko bocianov žije na Slovensku?

V súčasnosti registrujeme okolo 1 785 hniezdnych stavieb (hniezda, ktoré si postavili bociany aj hniezdne podložky, ktoré postavili ľudia). Bociany u nás každoročne obsadia asi 1 350 hniezd.

 

Kde všade hniezdia naše bociany?


V roku 2001 sme zaznamenali hniezdenie bocianov v 948 obciach. Po jednom hniezde bolo v 738 obciach, dve obsadené hniezda boli v 122 obciach. Najvyšší počet, 17 obsadených hniezd, bolo v Zemplínskom Hradišti a v Buzici. Prevažná časť hniezd (77 %) sa nachádza v nížinách a kotlinách, do nadmorskej výšky 300 m. Pred päťdesiatimi rokmi bociany hniezdili prevažne na strechách (50,6 %), komínoch (29,3 %) a stromoch (13,4 %). Dnes je 52 % hniezd postavených na umelých hniezdnych podložkách, 23,3 % na stĺpoch elektrického vedenia, 16,8 % na komínoch, 5,6 % na iných miestach (strecha domu, veža kostola, hydroglóbus, stožiar, silo, poľovnícky posed, múr zrúcaniny) a len 1,5 % hniezd stojí na stromoch.

 

Sú ich hniezda v bezpečí?

 Snáď každý, koho sa opýtate či by chcel mať hniezdo bociana v blízkosti svojho obydlia odpovie áno, ale... Keby s tým nebolo spojené znečistenie, ktoré hniezdenie sprevádza. Preto ľudia chcú pri opravách striech a komínov hniezda bocianov dostať preč. Pôvodné hniezdo často zhodia bez toho, aby preň vytvorili náhradné miesto.
Pred 50 rokmi si začali bociany stavať hniezda na stĺpoch elektrického vedenia. Stáva sa že do takých hniezd prerazí elektrický prúd a usmrtí mláďatá. Nebezpečenstvo hrozí aj pri vylietavaní mláďat. Pri nácviku mávania krídlami a nadskakovaní môžu sa nechtiac ocitnúť mimo hniezda. Priamy kontakt s vodičmi im spôsobí ťažké poranenia končiace smrťou. Navyše tieto hniezda spôsobujú poruchy v rozvode elektrickej energie. To je ďalší dôvod, prečo ich ľudia zhadzujú.
Pri stavbe hniezd bociany použijú neraz aj igelit a umelé špagáty, ktorými je naša príroda doslova zaplavená. Igelit v hniezdnej výstelke zadržiava vodu. Takto sa môžu vajíčka alebo maličké bociany podchladiť. Do plastových špagátov sa im zapletávajú nohy. Pri rýchlom raste mláďat sa špagát uťahuje, zarezáva až spôsobí odumretie končatiny.

Koľko mláďat odchovajú naše bociany?

Pri sčítavaní bocianov na hniezdach zaznamenávame ročne okolo 2 700 až 3 000 odchovaných mláďať. Prvé sčítanie bocianov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi uskutočnil moravský ornitológ Karel Plachetka v roku 1934. Ďalšie sčítania v rokoch 1958, 1968, 1974 a 1984 organizoval RNDr. Andrej Stollmann. Celosvetové sčítanie hniezdiacich párov bociana bieleho v roku 1994 koordinoval na Slovensku RNDr. Miroslav Fulín.

Ubúdajú aj bociany?

Vieme, že v roku 1934 hniezdilo na našom území 2 219 párov. V roku 1984 už ich počet klesol na 1 018 párov. Príčinou bol úbytok potravy aj vhodných hniezdnych možností. Spôsobila ho intenzívna poľnohospodárska činnosť, vysušovanie mokradí, zmena v urbanizme obcí, chemizácia a spriemyselňovanie krajiny. Človek sa domnieval, že ovládnutím zákonov prírody dospeje ľudstvo k blahobytu. Opak je však pravdou. Vďaka úsiliu ochranárov sa na konci 20. storočia podarilo počet bocianov u nás stabilizovať na približne 1 350 párov. Príkladom úbytku bociana v Európe sú Dánsko alebo Holandsko, kde prežíva už len niekoľko kusov bocianov, bez šance zvýšiť stav svojej populácie prirodzenou cestou.

 
 

--------------------------------------------------------------------------------