Zobraziť iba obce začínajúce písmenom:
AÁBCČDĎEFGHIJKLĽMNŇOPQRSŠTŤUÚVXYZŽ

Zoznam hniezd v okrese Košice - okolie

Pridať hniezdo
« Späť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Ďalej »
Foto Obec Umiestnenie Počet mláďat Stav
Foto Čečejovce na podložke na samostatnom stĺpe telocvičňa neznámy Potenciálne
Foto Čečejovce na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Foto Čečejovce na podložke na samostatnom stĺpe hosp. dvor neznámy Zaniknuté
Foto Čečejovce na podložke na samostatnom stĺpe Košická ul. č. 30 neznámy Potenciálne
Foto Čečejovce na podložke na samostatnom stĺpe pri reštaurácii neznámy Potenciálne
Foto Drienovec na podložke na samostatnom stĺpe pri ObÚ neznámy Neznámy
Foto Družst. pri H.-Vieska na stĺpe elektrického vedenia d.č.34 neznámy Zaniknuté
Foto Družstevná pri Hornáde na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Foto Družstevná pri Hornáde na stĺpe elektrického vedenia neznámy Neznámy
Foto Ďurkov na podložke na samostatnom stĺpe križovatka neznámy Neznámy
Foto Dvorníky-Včeláre na podložke na samostatnom stĺpe Včeláre neznámy Potenciálne
Foto Dvorníky-Včeláre na stĺpe elektrického vedenia neznámy Zaniknuté
Foto Geča na podložke na samostatnom stĺpe za OcÚ neznámy Potenciálne
Foto Gomboš na podložke na samostatnom stĺpe d.č.26 neznámy Opustené
Foto Gyňov na stĺpe elektrického vedenia pod kostolom neznámy Zaniknuté
Nenašli ste lokalitu? Pridajte záznam do atlasu
« Späť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Ďalej »
--------------------------------------------------------------------------------