Zobraziť iba obce začínajúce písmenom:
AÁBCČDĎEFGHIJKLĽMNŇOPQRSŠTŤUÚVXYZŽ

Zoznam hniezd v okrese Sabinov

Pridať hniezdo
Foto Obec Umiestnenie Počet mláďat Stav
Foto Krivany na podložke na samostatnom stĺpe na námestí neznámy Obsadené
Foto Lipany na komíne pož.zbrojnice neznámy Zaniknuté
Foto Lipany na podložke na samostatnom stĺpe pri cintoríne neznámy Potenciálne
Foto Lipany na stĺpe elektrického vedenia neznámy Zaniknuté
Foto Lipany na podložke na stĺpe el. vedenia neznámy Potenciálne
Foto Lipany na podložke na stĺpe el. vedenia neznámy Neznámy
Foto Orkucany na nefunkčnom stĺpe el. vedenia neznámy Obsadené
Foto Orkucany na vysokom komíne býv.liehovaru neznámy Zaniknuté
Foto Orkucany na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Potenciálne
Foto Pečovská Nová Ves na podložke na komíne ZŠ neznámy Potenciálne
Foto Ražňany na vysokom komíne neznámy Zaniknuté
Foto Ražňany na podložke na samostatnom stĺpe neznámy Obsadené
Foto Rožkovany na stĺpe elektrického vedenia neznámy Zaniknuté
Foto Rožkovany na podložke na samostatnom stĺpe 2 Obsadené
Foto Sabinov na podložke na samostatnom stĺpe d.č.46-ul. na Drienicu neznámy Obsadené
Nenašli ste lokalitu? Pridajte záznam do atlasu
--------------------------------------------------------------------------------